pl | eng
artyści
projektanci


Zbigniew Furgaliński
Bio artysty

Zbigniew Furgaliński studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1978-1983. W roku 1983 uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej oraz ilustracji książkowej. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1984-1986. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakrsie sztuk plastycznych.
Prowadzi Pracownię Sztuk Wizualnych na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Aktualnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Projektowego. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym i architektonicznym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania oraz wiele realizacji architektury wnętrz, malarstwa architektonicznego i sakralnego na terenie województwa Śląskiego. Miał wiele wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
zobacz katalog artysty
Od artysty

Moje obrazy, wydające się być abstrakcyjnymi,
są w istocie ekstraktem pejzażu, doprowadzonym
do znaku elementarnego, którym jest pozioma
linia – horyzont. Istotą mojego malarstwa jest intensywna harmonia i przenikające spod obrazu pulsujące
światło. Pozorna monotonia obrazów oparta jest o schemat poziomych, zrytmizowanych linii i wynika z kontemplacyjnego odczuwania i przeżywania rzeczywistości. Obrazy staram się budować z dyscypliną i logiką, są jednak owocem emocji
i wrażeniowego odbioru zjawisk wizualnych. Pracując nad obrazem, próbuję opisać świat, uchwycić równowagę pomiędzy kalkulacją a emocjami. Kiedy udaje się te dwa aspekty połączyć w harmonijną całość, obraz żyje i ma szansę oddziaływać na emocje odbiorcy.

< powrót

podobne dzieła innych artystów