pl | eng
artyści
projektanci


Stefan Speil
Bio artysty

Urodził się w 1951 roku w Molnej na Śląsku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych e Bielsku-Białej.
W latach 1970-1975 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w dziedzinie grafiki (drzeworyt w pracowani prof. F. Bunscha, plakat
w pracowani prof. M. Makarewicza). W latach 1975-89 był asystentem, a potem adiunktem w Pracowni Drzeworytu prof. F. Bunscha, w Pracowni Rysunku prof. Adama Hoffmanna oraz w Pracowni Rysunku prof. Jacka Gaja. Od 1994 adiunkt II st., od 2005 profesor nadzwyczajny na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia grafikę, rysunek i malarstwo. Miał 16 wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.
zobacz katalog artysty
Od artysty

Te proste kolaże zatytuowane "Pochwała nadrealizmu", wykorzystują w różnym stopniu element przypadku, zestawienia form powstałych w drodze incydentalnych spotkań. Odkrycie sposobu "jak to się robi" nie jest szczególnie skomplikowane. Fakt ten nie zmienia jednak poziomu
zrozumienia, i nie odnosi się to do moich prac w szczególności. Jeżeli w dziele tkwi 'nierozpoznawalne", jakas zagadka lub tajemnica to nie znaczy przecież, że jest ona niekomunikatywna. Jak w każdej wypowiedzi "nie wprost" istnieją różne poziomy przekazu i zrozumienia, różne stopnie ujawnienia się artysty. W końcu sam autor nie jest werbalnie objaśnić dlaczego i co chciał powiedzieć. gdyby to było możliwe, pewnie byłby poetą.

< powrót

podobne dzieła innych artystów