pl | eng
jak kupić dzieło jak oddać dzieło wynajem dzieł cennik przesyłek

Zwroty

Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, możesz dokonać zwrotu zakupionego dzieła w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania przesyłając na adres e-mail galerii formularz odstąpienia od umowy (do ściągnięcia formularz DOC).

Następnie odeślij dzieło do nas na adres:


Furgaleria.pl

ul. Piastowska 2/80

40-005 Katowice


Do przesyłki dołącz:


  • dowód zakupu, który otrzymałeś wraz z przesyłką. Jest on niezbędnym warunkiem przyjęcia dzieła z powrotem. Jeżeli faktura dotyczy więcej niż jednego dzieła, odeślij kopię faktury, a oryginał zachowaj dla siebie.
  • wypełniony formularz (do ściągnięcia formularz PDF)

Zwrócone dzieło nie może nosić oznak użytkowania i musi zostać dostarczone w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim zostało dostarczone Zamawiającemu.


W razie zwrotu dzieła, dokonanego w sposób opisany wyżej, galeria zwraca uiszczoną cenę nabycia dzieła, pomniejszoną o koszty przesyłki do Zamawiającego, w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez zamawiającego konto bankowe.


Nie przyjmujemy paczek odesłanych na nasz koszt oraz paczek odesłanych za pobraniem.

Zwrot dzieła odbywa się na koszt zwracającego. Zamawiający, oprócz kosztów zwrotu dzieła, pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej.

W przypadku otrzymania dzieła w stanie uszkodzonym zwrot dzieła odbywa się na koszt galerii. Wszelkie wady fizyczne dzieła winny być zgłaszane galerii niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania dzieła.


Formularz w wersji PDF i DOC

Dla ułatwienia procedury zwrotu przygotowaliśmy dla Ciebie powyższy formularz, który wystarczy wydrukować, wypełnić i umieścić w opakowaniu dzieła wraz z fakturą. Pomaga on nam przeprowadzić transakcję w jak najkrótszym czasie i pozwala wyeliminować ewentualne błędy.