pl | eng

Polityka prywatności

 1. Kto jest administratorem danych osobowych gromadzony przez Furgaleria.pl?
  1. Administratorem danych podanych podczas rejestracji jest GALERIA SZTUKI FURGALERIA.PL, z siedzibą w Katowicach.
 2. W jakim celu gromadzone są dane użytkowników?
  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające założonego konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
  2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  5. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Jakie dane są gromadzone przez serwis?
  1. Celem skorzystania z niektórych opcji na stronie www.furgaleria.pl, koniecznym będzie zarejestrowanie się użytkownika. W trakcie rejestracji, użytkownik zostanie zapytany o adres e-mail oraz hasło, jakiego używać będzie użytkownik na stronie Galerii.
  2. Celem skorzystania z opcji zakupu dzieł na stronie www.furgaleria.pl, koniecznym będzie zarejestrowanie się użytkownika z podaniem szczegółowych danych. W trakcie rejestracji, użytkownik zostanie zapytany o imię, nazwisko, adres do korespondencji, PESEL, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz hasło, jakiego używać będzie użytkownik na stronie  galerii.
  3. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli użytkownik chce dokonać zakupu.
  4. Podczas wizyty użytkownika na stronie www.furgaleria.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, takie jak IP użytkownika, nazwa domeny oraz typ przeglądarki użytkownika.
  5. W przypadku kontaktu z Galerią telefonicznie, lub e-mailowo, użytkownik przekazuje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 4. W jaki sposób wykorzystane będą dane użytkownika?
  1. Galeria w żadnym wypadku nie będzie sprzedawać danych zebranych o użytkowniku podmiotom trzecim.
  2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do systemu galerii, zawierania transakcji w serwisie www.furgaleria.pl oraz ich realizacji.
  3. Dane zbierana podczas transakcji zakupu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od użytkownika należności za zakupione dzieło oraz wysłania pod wskazany adres zamówionego dzieła.
  4. W przypadku prowadzenia przez Galerię Newslettera, użytkownik zostanie zapytany czy chce go otrzymywać podczas rejestracji, lub odrębną wiadomością.
  5. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, dane użytkownika wykorzystane zostaną w celu wysłania Newslettera.
  6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej www.furgaleria.pl, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
  7. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a serwisem www.furgaleria.pl, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.
  8. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.
  9. W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, serwis www.furgaleria.pl może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. W jaki sposób następować będzie kontakt serwisu z  użytkownikiem?
  1. Po dokonaniu przez użytkownika zakupu dzieła zgodnie z regulaminem serwisu, otrzyma on e-maile dotyczące zawarcia transakcji i dalszego trybu postępowania. Galeria może również kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, jeżeli wymagać tego będą okoliczności transakcji, lub w przypadku, gdy powstanie konieczność przekazania pilnych informacji dotyczących transakcji.
  2. W przypadku prowadzenia przez Galerię Newslettera, użytkownik otrzymywać go będzie od Galerii drogą e-mailową.
 6. W jaki sposób następuje zmiana danych osobowych wprowadzonych do systemu przez użytkownika?
  1. Po zalogowaniu się do serwisu www.furgaleria.pl i wybraniu sekcji „Dane użytkownika”, użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera.
  2. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.
  3. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 7. W jaki sposób wykorzystywane są pliki ciasteczek ("cookies")?
  1. Galeria www.furgaleria.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania ze strony Galerii oraz do przechowywania informacji o sesji w celu uwierzytelnienia użytkownika.
  2. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 8. W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe użytkowników?
  1. Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Galerii gdy zbierane są dane osobowe użytkownika, jest zaszyfrowana. Hasło użytkownika, jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, dzięki czemu administrator nie jest w stanie odczytać oryginalnego hasła użytego przez użytkownika przy logowaniu.
  2. Dodatkowo, bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 9. Zmiany naszej polityki prywatności.
  1. Galeria www.furgaleria.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 10. Kontakt z serwisem
  1. Skontaktuj się z nami drogą elektroniczną: kontakt@usun-to.furgaleria.pl