pl | eng

Rejestracja

Dla realizacji złożonego zamówienia, Galeria wymaga od użytkownika zarejestrowania się w systemie. Podanie przez użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, a użytkownik ma w każdym czasie możliwość wglądu do podanych przez siebie danych i ich modyfikacji.

Użytkownik dokonując rejestracji, wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Galerię Furgaleria.pl. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Galeria informuje, iż dane osobowe użytkownika będą przetwarzane z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego.

Oświadczam, iż akceptuję Regulamin Galerii Furgaleria.pl, oraz że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. Jednocześnie, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Galerię Furgaleria.pl na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przesyłanie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym informacji o wystawach, nowościach, aukcjach i innych akcjach organizowanych przez Furgaleria.pl
e-mail*
hasło*
potwierdź hasło*
imię*
nazwisko*
ulica, nr domu i mieszkania*
kod pocztowy*
miasto*
numer telefonu*
nazwa firmy
NIP