pl | eng
wybierz literę:
ceramika – przedmioty artystyczne formowane na zimno z różnorakich glin i utrwalone przez wypalenie.
color field painting – nurt, który narodził się w USA w ramach ekspresjonizmu abstrakcyjnego (zwanego też szkołą nowojorską), gdzie kolor jest najistotniejszym elementem dzieła, a nadrzędną ideą jest przekazanie jego emocjonalnego oddziaływania i wydobycie potencjału ekspresji zawartego w barwie oraz wywołanie złudzenia masy i ruchu.