pl | eng
wybierz literę:
ekspresjonizm – kierunek w sztuce wyrażający indywidualistyczne uczucia artysty, stąd upodobanie do spontaniczności, emocji i duża rola instynktu. Cechy formalne to deformacja, linearyzm, dysonansowe zestawienia kolorystyczne służące spotęgowaniu siły wyrazu - ekspresji.
erotyk – dzieło o tematyce miłosnej akcentujące miłość zmysłową.