pl | eng
wybierz literę:
faktura – charakterystyczny sposób ukształtowania powierzchni dzieła wynikający z tworzywa, techniki i woli artysty.
farby olejne – rodzaj wolno wysychających farb o konsystencji pasty lub płynnej, w których cząsteczki pigmentu zawieszone są w nośniku, oleju, zwykle roślinnym.
figuracja – sztuka ukazująca przedmioty, zwierzęta i ludzi w ich prawdziwych kształtach.
fotografia – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne.
fotomontaż – obraz fotograficzny otrzymany przez sfotografowanie kompozycji utworzonej z wykorzystaniem odbitek fotograficznych, ilustracji, wydruków, innych obrazów itp., a także różnych przedmiotów.