pl | eng
wybierz literę:
gipsoryt – technika graficzna druku wypukłego, w której matryca wykonana jest z gipsu, także odbitka wykonana tą techniką.
glitch art – sztuka usterki, tworzenie dzieł ze skazą, posługiwanie się estetyką cyfrowych lub analogowych błędów przez uszkodzenie cyfrowego kodu lub fizycznego manipulowania urządzeniami elektronicznymi, wynikające z awarii bądź z intencjonalnego działania twórcy.
grafika – gałąź sztuk plastycznych, w której właściwym dziełem jest odbitka z matrycy, dającej możliwość powielania.
grafika użytkowa – dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym, obejmująca między innymi plakat, ilustracje, druki okolicznościowe, znaczki pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo.
grafika warsztatowa – wyróżnia się skupieniem w rękach artysty całego procesu twórczego od projektu przez wykonanie matrycy do wykonania odbitek, które mają wartość oryginalnych dzieł sztuki.
gwasz – technika malarska zbliżona do akwareli, w której spoiwem jest guma arabska, a farby zmieszane są z kryjącą bielą, także obraz namalowany tą techniką.