pl | eng
wybierz literę:
ikona – tablicowy obraz kultowy, ukształtowany w kręgu kultury bizantyjskiej.
ilustracja – element graficzny dodany do tekstu, mający za zadanie go uzupełniać, objaśniać lub zdobić.
iluzjonizm – w malarstwie dążenie do możliwie wiernego oddania złudzenia rzeczywistości trójwymiarowej.
impast – technika stosowana w malarstwie olejnym lub akrylowym, polegająca na nakładaniu farby grubą, wypukłą warstwą przy pomocy pędzla lub szpachli.
impresjonizm – nurt w sztuce europejskiej, dążący do oddania zmysłowych, ulotnych chwil, którego istotą było studium krajobrazu prowadzone alla prima w naturalnym oświetleniu, za pomocą plam czystego koloru kładzionych obok siebie tak, że z pewnej odległości zlewały się tworząc barwy uzupełniające.
informel – nurt w sztuce charakteryzujący się dążeniem do swobodnej ekspresji poprzez stosowanie barwnych plam, linii itp., nie poddanych żadnym rygorom kompozycyjnym, które mogłyby ograniczyć dramatyzm dzieła sztuki; termin stosowany zamiennie z terminem taszyzm.
instalacja – wieloelementowa realizacja artystyczna w konkretnej przestrzeni (miejscu, obiekcie itp.) zastanej, lub konstruująca taką przestrzeń przy wykorzystaniu wszelkich materiałów i mediów.
intaglio – relief wklęsły w twardym materiale (np. na kamieniach lub metalu).