pl | eng
wybierz literę:
kaligrafia – sztuka starannego i estetycznego pisania, często również zdobionego artystycznie. W szerszym znaczeniu: wszelkie pismo traktowane, jako materiał umożliwiający plastyczną interpretację znaku pisarskiego.
kamienioryt – wgłębna graficzna technika cięta, której płytą jest kamień litograficzny, także odbitka wykonana tą techniką.
karykatura – przedstawienie osoby, wydarzenia lub przedmiotu, które cechuje się przesadą w oddaniu charakterystycznych elementów, właściwości, cech, uwydatniające te cechy, zwykle w celu ośmieszenia danej osoby lub zjawiska.
kolaż – collage, technika artystyczna polegająca na sklejaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.).
kolekcja – zbiór przedmiotów jednego rodzaju, np. dzieł sztuki zgromadzonych przez jedna osobę lub do niej należących.
kolorystyka – w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła.
koloryzm – tendencja w malarstwie polegająca na akcentowaniu koloru w kompozycji malarskiej przy jednoczesnym osłabieniu znaczenia formy i linii.
komiks – graficzne opowiadanie, tworzące narrację za pomocą kadrów z rysunkami, które zaopatrzone są w teksty narratora i / lub wypowiedzi postaci (w dymkach).
kompozycja – jednolita całość wizualna świadomie uzyskana w dziele sztuki dzięki kontrastowaniu, harmonizowaniu i akcentowaniu plastycznych środków wyrazu, takich jak bryły, linie, strefy waloru i barwy.
kompozycja figuralna – kompozycja plastyczna, w której zasadniczym motywem jest postać ludzka lub zwierzęca.
konceptualizm – nurt sztuki współczesnej eksponujący proces twórczy oraz prymat idei nad przedmiotem, przy jednoczesnym podkreśleniu intelektualnego charakteru twórczości.
kopia – powtórzenie w bardziej lub mniej swobodnej interpretacji jakiegoś dzieła sztuki przez innego artystę.
kredka – przyrząd do pisania, rysowania i kolorowania, wykonany z kolorowej pasteli, węgla drzewnego, kredy lub innego materiału. Kredki można podzielić na ołówkowe, (w których kolorowany węgiel drzewny znajduje się wewnątrz drewnianej oprawki), pastelowe i świecowe.
kubizm – kierunek w sztukach plastycznych XX wieku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.