pl | eng
wybierz literę:
land art – działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest obszar środowiska naturalnego. Działania tego typu często są ingerencją w pejzaż, przekształceniem jego fragmentu, lub wykorzystaniem naturalnych procesów dla stworzenia działania, obiektu o charakterze artystycznym.
laserunek – przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa farby, zmieniająca ton lub barwę niższych warstw obrazu, zwłaszcza olejnego.
linoryt – technika graficzna wypukła, w której jako płytę stosuje się linoleum, a narzędziem jest nóż lub dłutko, także odbitka wykonana tą techniką.
litografia – technika graficzna zaliczana do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym, także odbitka wykonana tą techniką.