pl | eng
wybierz literę:
na szkle – rodzaj malarstwa, gdzie obraz malowany farbami olejnymi lub wodnymi występuje po drugiej stronie szkła.
nakład – całkowita liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy publikacji poligraficznej.
neoekspresjonizm – trend w sztuce współczesnej powstały w kontraście do minimalizmu, konceptualizmu i abstrakcji geometrycznej, charakteryzujący się wyrażaniem uczuć, posługiwaniem się emocjami, ekspresją i intuicją.
neoplastycyzm – kierunek abstrakcyjno-geometryczny w malarstwie, wywodzący się z kubizmu głoszący odejście współczesnego człowieka od myślenia przedmiotowego ku abstrakcji.
nowa figuracja – kierunek w sztuce XX wieku zwany również ekspresyjnym figuratywizmem, którego głównym tematem był człowiek i świat jego przeżyć, cechy nowej figuracji to: symboliczność, ekspresyjność, subiektywizm, stosowanie aluzji, posługiwanie się deformacjami, atmosfera niepokoju, lęku, pesymizm.