pl | eng
wybierz literę:
serigrafia – sitodruk, technika drukarska polegająca na otrzymywaniu obrazu porzez przeciskanie farby przez jedwabną siatkę (sito).
street art – dziedzina sztuki tworzona w przestrzeni publicznej w formie bezprawnej ingerencji. Termin często jest używany dla odróżnienia aktywności artystycznej w przestrzeni miejskiej od wandalizmu.
sucha igła – technika graficzna druku wklęsłego, w której formę drukową tworzy się za pomocą stalowej igły na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej. Igła, zagłębiając się w powierzchnię płyty, pozostawia rowek oraz wystający wiórek metalowy, zatrzymujące farbę, co na odbitce daje efekt szkicu ołówkowego.
surrealizm – kierunek w sztuce, zwany także nadrealizmem, zakładający wizualizację percepcji wewnętrznej. Artyści kreowali obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości, groteskowe irracjonalne wizje z pogranicza jawy, snu, fantazji i halucynacji.
szkło artystyczne – jednostkowe przedmioty artystyczne kształtowane na gorąco z płynnej masy szklanej przez artystę.
sztuka kinetyczna – kierunek w sztuce współczesnej koncentrujący się na zagadnieniu ruchu (rzeczywistym lub pozornym), obejmująca wiele nakładających się technik i stylów.
sztuka krytyczna – w polskiej krytyce sztuki tym mianem określa się przede wszystkim nurt w polskiej sztuce lat 90, w którego poczet zalicza się umownie zjawiska artystyczne w sposób krytyczny komentujące sytuacje społeczne, polityczne, ekonomiczne, itp., zaistniałe po transformacji ustrojowej 1989 roku.
sztuka naiwna – obrazy, rzeźby i przedmioty rzemiosła artystycznego tworzone przez artystów nieprofesjonalnych, również przez chorych psychicznie lub osoby niepełnosprawne umysłowo, także dzieła stylizowane na takie.
sztuka przedstawiająca – nurt w sztuce polegający na czerpaniu motywów ze świata przedmiotów, zwierząt i ludzi, uważana za przeciwieństwo abstrakcjonizmu.
sztych – rycina wykonana w metalowej płycie uzyskana jedną z wielu technik graficznych, najczęściej poprzez rycie stalowym rylcem w metalowej płycie, np. miedzianej (miedzioryt), następnie wcieranie farby w powstałe rowki, a po starciu farby z gładkiej powierzchni, odbicie rysunku na papierze.