pl | eng
wybierz literę:
technika mieszana – technika polegająca na stosowaniu w obrębie jednego dzieła różnych technik plastycznych, na przykład farby, tusz i kolaż.
technika własna – technika artystyczna opracowana i stosowana przez artystę.
techniki metalowe – techniki druku wklęsłego polegają na żłobieniu lub trawieniu w matrycy linii i płaszczyzn, które odbiją się na papierze, wykorzystujące do wykonania matrycy metalową płytkę.
tempera – technika malowania przy użyciu farb temperowych, składających się z pigmentów połączonych z odpowiednią emulsją organiczną, jako spoiwem, także dzieła malarskie powstałe w tej technice. Tempery schną szybko i nie wymagają gruntowania, nadają się do malowania na płótnie, desce i papierze.
tondo – obraz bądź płaskorzeźba w kształcie koła; tondo było charakterystyczne dla sztuki włoskiego renesansu.
tusz – środek barwiący (farba wodna pigmentowa), szybkoschnący, wodoodporny, najczęściej czarny, wyrabiany z sadzy w postaci pałeczek, gałek lub cieczy, służący do kreślenia lub rysowania piórkiem albo pędzelkiem.