pl | eng
wybierz literę:
weduta – pejzaż miejski; obraz, rysunek lub rycina, przedstawiające ogólny widok miasta lub jego fragment.
węgiel – technika rysunkowa, rysunek w tej technice oraz jeden z najstarszych środków rysunkowych zostawiający grubą, twardą, trudną do wymazania kreskę.
witraż – dzieło wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki osadzone między żelazne sztaby. Ramki stanowią kontur rysunku, kreskowanie na szkle lub malowanie na nim przeźroczystymi farbami podkreśla charakterystyczne elementy. Witraże stosowano głównie w budownictwie sakralnym.
wklęsłodruk – jeden z trzech podstawowych sposobów druku (obok druku płaskiego i druku wypukłego), stosowany zarówno w grafice warsztatowej, jak i poligrafii. Do druku wklęsłego zaliczane są następujące techniki graficzne: akwaforta, akwatinta, heliografia, heliograwiura, mezzotinta, miedzioryt, miękki werniks, odprysk, staloryt i sucha igła.